Κατασκευή κήπου/ταρατσόκηπου/βεράντας

Συντήρηση κήπου

Κλάδεμα & Κοπή δέντρων

Φυτοπροστασία

Μπόλιασμα

Τοποθέτηση Γκαζόν

Τοποθέτηση Αυτόματου Ποτίσματος

Καθαρισμός Οικοπέδων